Informasjon

På Helsehuset finn du Hjelmeland legekontor, helsestasjon, psykisk helse, fysioterapi, barneverntenesta, NAV og Hjelmeland Røde Kors.

 

Legekontor:
Prestagarden 13, 4130 Hjelmeland
51 75 71 00
hjelmelandlegekontor.no
Opningstider:
måndag–fredag: 09:00–12:00 og 13:00–15:00
laurdag–sundag: stengt

 

Legevakta:
116117 (døgnopen)
Når legekontoret er stengt, og ein treng rask legehjelp.

 

Medisinsk nødnummer:
113 (døgnopen)
Skal berre brukast ved akutt, alvorleg skade eller sjukdom, eller ved ulukker.

 

Psykisk helse:
Prestagarden 13, 4130 Hjelmeland
404 39 076
Opningstider:
måndag–fredag: 08:00–15:30
laurdag–sundag: stengt

 

Psykiatrisk sjukepleiar:
Ansvar for grupper i ungdomsskulen.
Kontakt med enkelte barn/unge og familiane deira etter behov.
Fast kontortid på Hjelmeland ungdomsskule.
Prestagarden 13 eller Ramsbu 11, 4130 Hjelmeland
404 39 075

 

Helsesjukepleiar:
Helsesjukepleiar har ansvar for helsestasjons- og skulehelsetenesta,.
Førebyggjande og helsefremjande arbeid for barn i aldersgruppa 0–16 år, samt familiane deira.
Prestagarden 13, 4130 Hjelmeland
404 39 070

 

Jordmor:
Hjelmeland kommune har ikkje eiga jordmorteneste.
Treng du hjelp kan du ringja fødetelefonen på 51 51 92 09, eller legevakta på 116117

 

Fysioterapi:
Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
404 39 080
Opningstider:
måndag–tysdag: 08:00–15:30
onsdag: 08:00–15:00
torsdag–fredag: 08:00–15:30
laurdag–sundag: stengt

 

Barnevernstenesta:
Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
404 39 055
Opningstider:
måndag–fredag: 08:00–15:00
laurdag–sundag: stengt

 

Tannklinikk:
Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
51 75 31 00
Opningstider:
måndag–fredag: 08:00–15:15
laurdag–sundag: stengt

 

Tannlegevakta (Stavanger tannklinikk):
Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
51 52 33 44
Opningstider:
måndag–fredag: stengt
laurdag–sundag: 11:00–15:00
heilagdagar: 11:00–15:00

 

NAV Hjelmeland:
Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
55 55 33 33
 nav.no
Opningstider:
måndag–fredag: 08:00–15:30 (berre for avtalte møte)
laurdag–sundag: stengt

 

Hjelmeland Røde Kors:
Hjelpekorps, frivillig søk- og redningsteneste
Prestagarden 17, 4130 Hjelmeland
rodekors.hjelmeland.no
93 49 51 04 (vakttelefon)
993 70 017 (hjelpekorpsleiar)

Stad
Location
Standort
Bli varsla om oppdateringar? OK Nei, takk