Informasjon

Langtidsavdelinga Bøen og dementavdelinga Oasen har tilbod til personar som ikkje greier seg i eigen bustad, og som har behov for pleie og omsorg heile døgnet.

Stad

Melevegen 136, 4137 Årdal i Ryfylke

Følg oss
Location

Melevegen 136, 4137 Årdal i Ryfylke

Follow us
Standort

Melevegen 136, 4137 Årdal i Ryfylke

Folge uns