Opplev smakane engasjementet fjelltoppane fisketuren kulturen roen folka sjølufta eventyrskogen humøret Skomakarnibbå i Hjelmeland

Lag og organisasjonar

I Hjelmeland finst det fleire titals lag og organisasjonar som driv aktivitetar og fritidstilbod for barn, ungdommar og vaksne.

Lag og organisasjonar

I Hjelmeland finst det fleire titals lag og organisasjonar som driv aktivitetar og fritidstilbod for barn, ungdommar og vaksne.
Sjå oversikt

Arrangement

Hjelmeland kommune har laga ein kalender med arrangement i regi av både kommunen sjølv, og frivillige lag og organisasjonar.

Arrangement

Hjelmeland kommune har laga ein kalender med arrangement i regi av både kommunen sjølv, og frivillige lag og organisasjonar.
Sjå kalender

ARTIKLAR

Les artiklar frå magasinet

Samfunn

Historia om Mitt Hjelmeland

Idéen om Mitt Hjelmeland blei fødd 8. mars 2013: Vegard Terøy og Morten Hetland ynskte å servera eit lokalmagasin til innbyggarar, gjester og næringsliv i Hjelmeland kommune.

LES MEIR →
Kultur

Ærverdige Vigatunet

Ryfylkemuseet sitt museumstun i Viga har høg kulturhistorisk verdi. Dei fleste museumsbygningane i Viga dannar eit tett tun, som har stått slik sidan 1821.

LES MEIR →
Fritid

Drøymer om OL

Tomas Krasikovas (30) er blant dei fire beste fektarane i Noreg. – OL er ein stor draum for meg, seier Tomas til Mitt Hjelmeland.

LES MEIR →
Samferdsel

Att og fram i 50 år

MF «Jøsenfjord-ferjen» var det siste som mangla for å kunna opna Ryfylkevegen mellom Sandnes og Sand i 1965. I 50 år har ferjene skyssa bilar og passasjerar trygt over fjorden.

LES MEIR →
Du har lasta inn alle artiklane.

Kva er Mitt Hjelmeland?

Mitt Hjelmeland er ei ideell foreining som har til føremål å fremja trivsel og samhald blant innbyggjarar og gjester i Hjelmeland kommune, samt å bidra til positiv kommunikasjon og omtale av Hjelmeland-samfunnet.

Foreininga skal oppnå føremålet gjennom å legga til rette for og koordinera trivselstiltak i Hjelmeland kommune, driva positiv kommunikasjon i nettportalen Mitt Hjelmeland, sosiale media og andre kanalar, samt vera ei ressursgruppe for idéar til tiltak som kan fremja trivsel og samhald.

Styret for 2021 er Roger Sjursen, Anne Spilde og Morten Hetland.