Velkommen til Hjelmeland  i Ryfylke!

Tenester og opplevingar  i Hjelmeland

Lag og organisasjonar

I Hjelmeland finst det fleire titals lag og organisasjonar som driv aktivitetar og fritidstilbod for barn, ungdommar og vaksne.

Lag og organisasjonar

I Hjelmeland finst det fleire titals lag og organisasjonar som driv aktivitetar og fritidstilbod for barn, ungdommar og vaksne.
Sjå oversikt

Arrangement

Hjelmeland kommune har laga ein kalender med arrangement i regi av både kommunen sjølv, og frivillige lag og organisasjonar.

Arrangement

Hjelmeland kommune har laga ein kalender med arrangement i regi av både kommunen sjølv, og frivillige lag og organisasjonar.
Sjå kalender

Bli kjent med  folka  i Hjelmeland

Sørvis

– Me har litt ferie kvar dag

I mai 2020 overtok Janneke Wijgergangs og Martijn Bellemakers gard, kraftstasjon og tre turisthytter på Fossane i Vormedalen. Det nederlandske paret kom først til Suldal i 2006, men det var på Fossane Gard dei skulle få oppfylla draumen om å eiga og driva si eiga reiselivsverksemd.

LES MEIR →
Mat og drikke

– Me er på rett plass

I 2008 flytta Signe (53) og Torsten (50) til den litle bygda Fister i Hjelmeland kommune. Sønene deira, Sebastian (31), Leon (24) og Ole (19), blei med på flyttelasset til Norge. – Det har gått riktig bra for alle tre, konkluderer Signe og Torsten, 14 år seinare.

LES MEIR →
Sørvis

Glamorøs reiselivssatsing i Hetlevik

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.

LES MEIR →
Fritid

Familieliv mellom fjell og fjord

Ruth-Iren (37), Anders (40) og dei tre barna deira trivst godt mellom fjell og fjord, på garden Sedberg i Årdal. Anders har jobb i heimbygda, medan Ruth-Iren pendlar til Tau.

LES MEIR →
Samfunn

Bygde husdraumen på Hjelmeland

Då Espen Bomark (30) frå Bråstein i Sandnes blei kjent med Natalie Jansen (27), hadde han ingen plan om å busetja seg i heimbygda hennar. Nå har dei blitt foreldre til to gutar, og bygd seg ein husdraum i sentrum av Hjelmeland.

LES MEIR →
Du har lasta inn alle artiklane.
Bli varsla om oppdateringar? OK Nei, takk