Rekneskap

2023

(førebels pr. 25.05.2023)
SkildringInntekterKostnaderResultat
Kulturstøtte: Utstyr til Kodeklubben (restbeløp overført frå 2023)13.750,00
Kulturstøtte til drift10.000,00
Gåver576,00
Utstyr til Kodeklubben-13.734,00
Drift av nettstad-1.513,75
Programvare-622,85
Møtekostnader-108,70
SUM24.326,00-15.979,198.346,71
Bankinnskot pr. 25.05.20232.351,69

2022

SkildringInntekterKostnaderResultat
Kulturstøtte: Utstyr til Kodeklubben, Hjelmeland kommune20.000
Kjøp av Acer PC-6.250
Kulturstøtte: Utstyr til kodeklubben (restbeløp overført til 2023)-13.750
Kulturstøtte: Drift av lag, Hjelmeland kommune6.000
Drift av nettstad-2.000
Renter5
SUM26.005-22.0004.005
Bankinnskot pr. 31.12.202217.755

2021

SkildringInntekterKostnaderResultat
Kulturmidlar frå Hjelmeland kommune2.000
Royalty – overføring av rettar til tekst, bilete og nettportal-2.000
SUM2.000-2.0000
Bankinnskot pr. 31.12.20210

Mitt Hjelmeland blei formelt stifta som ei foreining 4. januar 2021. Aktivitetane før 2021 er ikkje knytta til dagens organisasjon.