Informasjon

Administrasjonssenteret til Hjelmeland kommune består av Kommunehuset og Vågahuset, som ligg i Hjelmelandsvågen.

Kundesenteret ligg i 1. etasje i Kommunehuset (Vågavegen 116), og er felles kundemottak og resepsjon for alle dei kommunale kontora i Kommunehuset og Vågahuset.

Kundesenteret

  • yter service til publikum og eigne tilsette
  • gjev informasjon, svarer på spørsmål og rettleiar puiblikum
  • leverer ut og rettleiar ved utfylling av diverse søknadsskjema
  • sel kommunale publikasjonar, hefte og bøker
  • leige ut møterom/lokale i Kommunehuset, Vågahuset, Spinneriet og Randøy grendahus
  • registrerer grunnlag for kommunale avgifter for feiing
  • leverer ut nøklar og nøkkelkort
  • oppdaterer kommunen sin nettstad
  • driv post, sentralbord og hustrykkeri for kommuneadministrasjonen
Stad

Vågavegen 115–116, 4130 HJELMELAND

Kategori
error: Content is protected !!