Stikkord: kjekt å bu på landet

feb 03
– Me må gjera ein innsats sjølv

Familien Hauge trivst godt på garden deira i Hetlandsbygda. Her har ungane stor boltreplass, og foreldra har laga seg arbeidsplassar av interessene sine.

Bli varsla om oppdateringar? OK Nei, takk