Informasjon

Viga er ei perle av ein museumsgard, med høg kulturhistorisk verdi. Vigatunet, slik det står i dag, blei sjåande slik ut i 1821. I dag står eit stovehus med røykstove frå 1600-talet, eldhus, stabbur, løe og ei mindre stove, kalla Sisselastova, på tunet.

Viga var eit av dei største gardsbruka i Hjelmeland, og folket på garden hadde fleire tenestefolk. Driftsgrunnlaget var åkerbruk og husdyrhald, men det blei òg dyrka frukt.

I 1990 etablerte Ryfylkemuseet ein frukthistorisk hage i Viga, med over hundre frukttre, som representerer tradisjonelle eple-, pære- og plommesortar frå Ryfylke.

I 1955 blei Vigatunet fråflytta, og overtatt som museumstun i 1970. Den tidlegare eigaren let mykje av inventaret stå igjen i husa, og dermed kjem ein tett på dagleglivet til personane som levde her, og får eit autentisk innblikk i levesett, gardshald og arbeidsmetodar.

Omvising frå kl. 12:00 sundagar i juli. Førehandspåmelding til verten (tlf. 919 03 289) seinast kl. 11:00 den dagen det er omvisning.

Pris: kr 60 for vaksne, kr 30 for barn og kr 150 for familie

Grupper kan òg bestilla omvisning utanom ordinær opningstid om sommaren.

Stengt
Opningstider i dag: Etter avtale
 • måndag

  Etter avtale

 • tysdag

  Etter avtale

 • onsdag

  Etter avtale

 • torsdag

  Etter avtale

 • Fredag

  Etter avtale

 • laurdag

  Etter avtale

 • Sundag

  Etter avtale

 • 23.01.2021 03:32 lokal tid

Stad

Vigavegen 30, 4130 HJELMELAND

Kategori
Stengt
Opningstider i dag: Etter avtale
 • måndag

  Etter avtale

 • tysdag

  Etter avtale

 • onsdag

  Etter avtale

 • torsdag

  Etter avtale

 • Fredag

  Etter avtale

 • laurdag

  Etter avtale

 • Sundag

  Etter avtale

 • 23.01.2021 03:32 lokal tid

Location

Vigavegen 30, 4130 HJELMELAND

Categories
Stengt
Opningstider i dag: Etter avtale
 • måndag

  Etter avtale

 • tysdag

  Etter avtale

 • onsdag

  Etter avtale

 • torsdag

  Etter avtale

 • Fredag

  Etter avtale

 • laurdag

  Etter avtale

 • Sundag

  Etter avtale

 • 23.01.2021 03:32 lokal tid

Standort

Vigavegen 30, 4130 HJELMELAND

Kategorie
error: Content is protected !!