Informasjon

På gjenvinningsstasjonen leverer du grovavfall, det vil seia alt avfall som du ikkje kan kaste i avfallsdunken eller på miljøstasjonen. Det kan til dømes vera

 • gamle møblar
 • farleg avfall
 • maling
 • lim
 • lakk
 • kjemikaliar
 • lysstoffrøyr
 • trykkimpregnert trevirke
 • trevirke
 • elektrisk avfall
 • jarnskrap

Elles kan du kasta restavfall, papp/papir, hageavfall, isopor, m.m.

Gjenstandar som kan brukast om igjen kan du henta eller setja frå deg i Byttebua.

Stengt
Opningstider i dag: 10:00 - 12:00
 • måndag

  Stengt

 • tysdag

  13:00 - 17:30

 • onsdag

  Stengt

 • torsdag

  Stengt

 • fredag

  Stengt

 • laurdag

  10:00 - 12:00

 • sundag

  Stengt

 • 08.05.2021 18:22 lokal tid

Stad

Viganeset 97, 4130 HJELMELAND

Kategori
Information

Viganeset Recycling Center

Staffed recycling station

At the recycling station you may submit bulk waste, any bulk waste not accepted in the trash bin or at the unstaffed recycling stations. For example, items as:

 • old furniture
 • hazardous waste
 • paint
 • glue
 • laquer
 • chemicals
 • fluorescent lights
 • pressure treated wood
 • wood
 • electric waste
 • iron scraps

The station also accepts residual waste, cardboard/paper, garden waste, styrofoam, etc.

Items that can be re-purposed/re-used can be picked up or left at the Trading area.

Stengt
Opningstider i dag: 10:00 - 12:00
 • måndag

  Stengt

 • tysdag

  13:00 - 17:30

 • onsdag

  Stengt

 • torsdag

  Stengt

 • fredag

  Stengt

 • laurdag

  10:00 - 12:00

 • sundag

  Stengt

 • 08.05.2021 18:22 lokal tid

Location

Viganeset 97, 4130 HJELMELAND

Categories
Stengt
Opningstider i dag: 10:00 - 12:00
 • måndag

  Stengt

 • tysdag

  13:00 - 17:30

 • onsdag

  Stengt

 • torsdag

  Stengt

 • fredag

  Stengt

 • laurdag

  10:00 - 12:00

 • sundag

  Stengt

 • 08.05.2021 18:22 lokal tid

Standort

Viganeset 97, 4130 HJELMELAND

Kategorie