Informasjon

På miljøstasjonen kan du levera:

  • glass- og metallemballasje
  • hytteavfall

Emballasjen må skylast i kaldt vatn dersom den innheld matrester, for å hindra lukt under kjøkkenbenken og på miljøstasjonen.

Avfallet som du leverer til miljøstasjonen blir sendt til materialgjenvinning.

Stad
Kategori
Merkelappar
Information

The recycling stations accepts the following materials:

  • plastic wrappings and packaging materials
  • glass and metall containers
  • drinking cartons and cardboard

Materials should be free from food/scraps to prevent odor under the kitchen counter and the recycling station.

Waste submitted will be recycled.

Please maintain the area around the stations clean and tidy!

Location
Categories
Standort
Kategorie
Stickworte