Informasjon

Kniv & Gaffel leverer mat til merkedagar, selskap og festar. Maten kan leverast heim eller til lånte/leigde lokaler.

Den varierte og allsidige menyen er laga av kokk og dagleg leiar Roy Munthe, som har levert mat sidan 2006. Dersom du ikkje finn noko som passar, kan Kniv og Gaffel skreddarsy menyen etter dine ynskje.

Stad

Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND

Merkelappar
Location

Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND

Categories
Standort

Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND

Kategorie
Stickworte