Informasjon

Nærbutikken på Fister er ein triveleg møteplass for store og små, med eit breitt utval av daglegvarer.

Butikken er ått av bygdefolk, hyttefolk og andre investorar gjennom selskapet Fister Butikkdrift AS.

Stad

Fistervegen 580, 4139 FISTER

Kategori
Standort

Fistervegen 580, 4139 FISTER

Kategorie