Informasjon

Hjelmeland skule held til i to bygningar innanfor kort gåavstand: barneskulen og ungdomsskulen.

Hjelmeland skule har som overordna mål å skapa sjølvstendige elevar i eit trygt nærmiljø.

Ungdomsskulen (8.–10. trinn) tar imot elevar frå barneskulane på Fister, Hjelmeland og Årdal, samt Ombo oppvekstsenter.

På ungdomsskulen er det klasserom for to parallelle klassar på kvart trinn; i tillegg til sløydsal, formingssal, mediatek, elevrom med kiosk, skulekjøkken og garderobar og symjebasseng på 10×12,5 meter.

Hjelmelandshallen og Hjelmeland idrettsanlegg ligg òg innanfor skuleområdet, og blir brukt til kroppsøving for både ungdomsskulen og barneskulen.

Skulen har elles eit stort og flott utearel, med mellom anna ballbinge, sandvolleyballbane, skateramper. Ein fin tursti går rundt heile skuleområdet, og svingar innom ein gapahuk med grillplass.

Det er ca. 110 elevar og ca. 20 tilsette ved ungdomsskulen.

Stad

Ramsbu 11, Hjelmeland

Kategori
Følg oss
Location

Ramsbu 11, Hjelmeland

Categories
Follow us
Standort

Ramsbu 11, Hjelmeland

Kategorie
Folge uns
error: Content is protected !!