Informasjon

Enkel Bygg har til ei kvar tid fleire prosjekt gåande. Her finn du alt frå opparbeidde og byggeklare tomter, til nøkkelferdige hus og hytter.

Enkel Bygg tar på seg alle typar oppdrag og leverer tenester av høg kvalitet innan følgjande område: totalentreprisar, nybygg, tilbygg, rehabilitering og tomteutvikling.

Stad

Sandetorjå, Vågavegen 4, 4130 HJELMELAND

Kategori
Merkelappar
Location

Sandetorjå, Vågavegen 4, 4130 HJELMELAND

Categories
Standort

Sandetorjå, Vågavegen 4, 4130 HJELMELAND

Kategorie
Stickworte
error: Content is protected !!