Informasjon

Enkel Bygg sine tømrarar bygger hus, hytter, tilbygg og garasjar. Dei hjelper òg til med rehabilitering og restaurering av gamle bygg.

Enkel Bygg har òg tilgang til bustadtomter og tomter til fritidsbustad.

Stad

Sandetorjå, Vågavegen 4, 4130 HJELMELAND

Kategori
Merkelappar
Location

Sandetorjå, Vågavegen 4, 4130 HJELMELAND

Categories
Standort

Sandetorjå, Vågavegen 4, 4130 HJELMELAND

Kategorie
Stickworte