Att og fram i 50 år

Morten Hetland

Morten Hetland

MF «Jøsenfjord-ferjen» var det siste som mangla for å kunna opna Ryfylkevegen mellom Sandnes og Sand i 1965. I 50 år har ferjene skyssa bilar og passasjerar trygt over fjorden.
TRUFAST KAPTEIN: Helge Røgenes har vore kaptein i Jøsenfjord-sambandet i nesten 30 av sambandet si 50 år lange historie. I mars hadde han sine siste arbeidsdagar på MF «Hjelmeland». (Foto: Morten Hetland)

Ryfylkevegen blei formelt opna den 2. september 1965, men «Jøsenfjord-ferjen» hadde allereie gått i ordinær rutetrafikk mellom Vindsvik og Tytlandsvik frå 14. juni det same året.

Vegprosjektet Ryfylkevegen blei oppstarta tidleg på 1930-talet, og den etterlengta ferjaruta over Jøsenfjorden var den siste lekken som måtte på plass for å realisera vegprosjektet. «Jøsenfjord-ferjen» kosta 1,5 millionar kroner, og romma 200 passasjerar og 20 personbilar.

EI TRAFIKKPULSÅRE

Ryfylkevegen blei ei pulsåre gjennom Ryfylke. Den same dagen som ferjesambandet opna, starta Ryfylkeveiens Billag bussrute på strekninga Tau–Sand.

I sommarsesongen var det mykje trafikk i sambandet, men «i vintermånedene har trafikken vært heller liten», heitte det i årsmeldinga for 1965.

«JØSENFJORD-FERJEN»: MF «Jøsenfjord-ferjen», den første ferja i Jøsenfjord-sambandet, gjekk i trafikk mellom Tytlandsvik og Vindsvik frå 1965 til 1986. Ferja hadde plass til inntil 20 pbe. (Foto: Jürgen Stein)

Den same ferja gjorde sine trufaste turar att og fram mellom Tytlandsvik og Vindsvik i heile 21 år. I toppsesongen sommarstid gjekk det dei siste åra nokre mindre suppleringsferjer, mellom anna reserveferja «Foldøy» (før «Høgsfjord») hadde i fleire år oppdrag som suppleringsferje i sambandet.

Ferja i Jøsenfjord-sambandet gjekk mellom Tytlandsvik og Vindsvik heilt fram til 1. juni 1990, då sambandet blei flytta til strekninga Hjelmeland–Nesvik. Frå hausten 1991 kom òg Skipavik på Ombo med på rutenettet.

«HJELMELAND» I: MF «Hjelmeland» (40 pbe) trafikkerte mellom Tytlandsvik og Vindsvik i åra 1987-1990, og Nesvik–Hjelmeland frå juni 1990 til januar 1993. Ombo kom òg på rutenettet hausten 1991. (Foto: Bygdaposten for Hjelmeland)

NY FERJE OG NY KAI

I januar 1993 kom nye MF «Hjelmeland» siglande til Hjelmelandsfjorden, og avløyste forgjengaren med same namn. Kaptein Helge Røgenes flytta då over i sitt tredje skip i sambandet.

– Eg har vore kaptein i sambandet i 29 år, sidan MF «Rennesøy» kom som ny ferje i sambandet. Me har eit godt miljø om bord, så dagane går fort, seier Røgenes, som var administrerande kaptein på MF «Hjelmeland» fram til han gjekk av med pensjon 1. april i år.

– Eg byrja å jobba på sjøen i 1969 på fjordabåten MS «Hjelmelandsfjord». Då gjekk me lengre turar mellom Jøsenfjorden eller Erfjord og Stavanger. Tida på «Hjelmelandsfjord» er nok det kjekkaste minnet eg har frå livet på sjøen. Sjølv om eg berre har lært dette eine her i livet, har eg ikkje trega ein dag på yrkesvalet, humrar Røgenes.

«HJELMELAND» II: Den nyaste MF «Hjelmeland» har gått i Jøsenfjord-sambandet sidan 1993, og har romma 85 pbe sidan påbygginga av nytt faldedekk i 2007. (Foto: Morten Hetland)

I løpet av snautt 20 timar siglar MF «Hjelmeland» 62 turar dagleg frå måndag til laurdag, samt 55 turar kvar sundag.

– Me siglar att og fram i storm og stille. Det er mange som undrast på korleis me kan gå den same strekninga kvar dag utan å bli leie, men vêret skiftar jo, så ingen turar er like. Jo meir det bles, jo løgnare er det, smiler den nypensjonerte kapteinen.

– Du har sjølv gått i hamn no, men når trur du Jøsenfjord-ferja blir historie?

– Eg er overbevist om at det kjem til å bli det lengstlevande ferjesambandet i Ryfylke. Fjorden er djup og luftspennet langt, så eg trur det kjem til å gå minst tjue år før ferja blir avløyst av fastlandssamband, konkluderer Helge Røgenes.

Oppdatering 3. februar 2016:

Frå og med nyttår 2016 blei Hjelmeland-sambandet drifta med to ferjer, for å auka frekvensen på avgangane. Etter dette gjekk ferjene i Hjelmeland-sambandet kvart kvarter.

Oppdatering 18. juli 2021:

I juli 2021 blei MF «Hjelmeland» tatt ut av trafikk i Hjelmeland-sambandet, og erstatta med MF «Nesvik» og MF «Hydra». Elferja MF «Nesvik» er søsterskip til den hydrogen-elektriske ferja MF «Hydra», som blir den første ferja som går på hydrogen.

ELFERJE: MF «Nesvik» er den første elferja i Hjelmeland-sambandet. Den blei sett i drift sommaren 2021, og får snart følgje av søsterskipet MF «Hydra», som er verdas første hydrogen-elektriske bilferje. (Foto: Morten Hetland)

Del:

Facebook
Twitter
E-post
Print
 • Ingen kommentarar.
 • Skriv ein kommentar
  MAGASIN

  Andre artiklar:

  Kultur

  Opnar kunstgalleri

  Hanne Sundbø har valt å satsa på kulturbasert næring heime på garden Hagalid. I juni opnar ho døra til Galleri Eldhuset. – Eg håpar huset kan kle moderne kunst, seier Sundbø.

  Les meir »
  Sørvis

  Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

  For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.

  Les meir »
  Sørvis

  – Me har litt ferie kvar dag

  I mai 2020 overtok Janneke Wijgergangs og Martijn Bellemakers gard, kraftstasjon og tre turisthytter på Fossane i Vormedalen. Det nederlandske paret kom først til Suldal i 2006, men det var på Fossane Gard dei skulle få oppfylla draumen om å eiga og driva si eiga reiselivsverksemd.

  Les meir »
  Fritid

  Vil bli trener på heltid

  En ferietur til Norge resulterte i fulltidsjobb hos Sterling White Halibut og trenerverv i Hjelmeland Idrettslag. Nå har Marcin Wodka (31) ambisjoner om å bli fotballtrener på heltid.

  Les meir »
  Sørvis

  Lokalbank på stø kurs

  Hjelmeland Sparebank viser stadig til gode resultat, og held samstundes fram arbeidet med å vera ein viktig bidragsytar i nærmiljøet.

  Les meir »
  Fritid

  – Eg vil gjera ein forskjell

  Mange vaksne seier at dagens ungdom er late. Det er ikkje heilt sant. Lars Martin Riskedal (17) er ein av mange ungdommar som engasjerer seg i frivillig arbeid.

  Les meir »