Velkommen til Hjelmeland  i Ryfylke!

Tenester og opplevingar  i Hjelmeland

Lag og organisasjonar

I Hjelmeland finst det fleire titals lag og organisasjonar som driv aktivitetar og fritidstilbod for barn, ungdommar og vaksne.

Lag og organisasjonar

I Hjelmeland finst det fleire titals lag og organisasjonar som driv aktivitetar og fritidstilbod for barn, ungdommar og vaksne.
Sjå oversikt

Arrangement

Hjelmeland kommune har laga ein kalender med arrangement i regi av både kommunen sjølv, og frivillige lag og organisasjonar.

Arrangement

Hjelmeland kommune har laga ein kalender med arrangement i regi av både kommunen sjølv, og frivillige lag og organisasjonar.
Sjå kalender

Bli kjent med  folka  i Hjelmeland

Sørvis

– Me har litt ferie kvar dag

I mai 2020 overtok Janneke Wijgergangs og Martijn Bellemakers gard, kraftstasjon og tre turisthytter på Fossane i Vormedalen. Det nederlandske paret kom først til Suldal i 2006, men det var på Fossane Gard dei skulle få oppfylla draumen om å eiga og driva si eiga reiselivsverksemd.

LES MEIR →
Mat og drikke

– Me er på rett plass

I 2008 flytta Signe (53) og Torsten (50) til den litle bygda Fister i Hjelmeland kommune. Sønene deira, Sebastian (31), Leon (24) og Ole (19), blei med på flyttelasset til Norge. – Det har gått riktig bra for alle tre, konkluderer Signe og Torsten, 14 år seinare.

LES MEIR →
Sørvis

Frå pelsdyrbønder til glamorøs reiselivssatsing

For over fire år sidan annonserte Solberg-regjeringa eit forbod mot pelsdyrhald. Pelsdyrbøndene ventar framleis på erstatning, men Reidar (64) og Sissel (58) Helgesen er allereie på god veg inn i ei framtidsretta reiselivssatsing på småbruket Hetlevik på Randøy.

LES MEIR →
Fritid

Familieliv mellom fjell og fjord

Ruth-Iren (37), Anders (40) og dei tre barna deira trivst godt mellom fjell og fjord, på garden Sedberg i Årdal. Anders har jobb i heimbygda, medan Ruth-Iren pendlar til Tau.

LES MEIR →
Samfunn

Bygde husdraumen på Hjelmeland

Då Espen Bomark (30) frå Bråstein i Sandnes blei kjent med Natalie Jansen (27), hadde han ingen plan om å busetja seg i heimbygda hennar. Nå har dei blitt foreldre til to gutar, og bygd seg ein husdraum i sentrum av Hjelmeland.

LES MEIR →
Du har lasta inn alle artiklane.

Kva er Mitt Hjelmeland?

Mitt Hjelmeland er ei ideell foreining som har til føremål å fremja trivsel og samhald blant innbyggjarar og gjester i Hjelmeland kommune, samt å bidra til positiv kommunikasjon og omtale av Hjelmeland-samfunnet.

Foreininga skal oppnå føremålet gjennom å legga til rette for og koordinera trivselstiltak i Hjelmeland kommune, driva positiv kommunikasjon i nettportalen Mitt Hjelmeland, sosiale media og andre kanalar, samt vera ei ressursgruppe for idéar til tiltak som kan fremja trivsel og samhald.

Styret for 2023 er
Morten Hetland, Roger Sjursen, Jan Arne Hansen og Petter Gilsvik.