Opplev fisketuren smakane engasjementet fjelltoppane kulturen roen folka sjølufta eventyrskogen humøret i Hjelmeland

Lag og organisasjonar

I Hjelmeland finst det fleire titals lag og organisasjonar som driv aktivitetar og fritidstilbod for barn, ungdommar og vaksne.

Lag og organisasjonar

I Hjelmeland finst det fleire titals lag og organisasjonar som driv aktivitetar og fritidstilbod for barn, ungdommar og vaksne.
Sjå oversikt

Arrangement

Hjelmeland kommune har laga ein kalender med arrangement i regi av både kommunen sjølv, og frivillige lag og organisasjonar.

Arrangement

Hjelmeland kommune har laga ein kalender med arrangement i regi av både kommunen sjølv, og frivillige lag og organisasjonar.
Sjå kalender

Bustad/tomt

Bustader
(Finn.no)
Bustadtomter
(Finn.no)
Kommunale bustadtomter
(Hjelmeland kommune)
Industritomter
(vighedlå.no)

Jobb

Jobb
(Finn.no)
Arbeidsplassen
(Nav.no)
Ledige stillingar
(Hjelmeland kommune)


Kva er Mitt Hjelmeland?

Mitt Hjelmeland er ei ideell foreining som har til føremål å fremja trivsel og samhald blant innbyggjarar og gjester i Hjelmeland kommune, samt å bidra til positiv kommunikasjon og omtale av Hjelmeland-samfunnet.

Foreininga skal oppnå føremålet gjennom å legga til rette for og koordinera trivselstiltak i Hjelmeland kommune, driva positiv kommunikasjon i nettportalen Mitt Hjelmeland, sosiale media og andre kanalar, samt vera ei ressursgruppe for idéar til tiltak som kan fremja trivsel og samhald.

Styret for 2021 er Roger Sjursen, Anne Spilde og Morten Hetland.